Om träffarna

Bil & MC-träffar i Huskvarna Folkets Park är ett samarbete mellan Huskvarna Folkets Park, flera lokala motorklubbar och personer med ett brinnande intresse för motorhobbyn.

Bil & MC-träffar i Huskvarna Folkets Park är ett återkommande sommarevenemangen brukar pågå under 11 veckor mellan maj-augusti.  Under denna tid brukar ca 50 000 besökare komma till parken för att umgås och titta på en stor bredd av fordon från olika tider och modeller. Varje onsdag har vi möjlighet att ta in ca 600 bilar samt ett stort antal motorcyklar på området.

Träffen har sina rötter i de fikaträffar lokala klubbar under slutet av 90-talet bedrev i sina klubblokaler och den träff som startade upp 2002 på Tabergs topp.

Träffarna på Toppen

Träffarna på tabergs topp startade den 29 maj 2002. Med Stig Andersson i spetsen och fyra lokala klubbar blev gensvaret över förväntan. På bara några månader blev träffen mycket populär och ett uppskattat besöksmål. Rubriker som ”Toppenkvällar för motorentusiaster” kunde ses i lokalpressen. Men ytan på toppen var av naturliga skäl ganska begränsad och man kunde endast ta emot ca 80 bilar.

Träffens popularitet ökade och behovet av parkeringsutrymmen växte. Två av medarrangörsklubbarna startade då upp en träff i Huskvarna Folkets Park.

Första motorträffarna i folketspark, ”Show-O-Rama”

ACCS Matchtown Cruisers och SHRA Jönköping startade 2004 upp en träff i Huskvarna Folkets Park. En åldergräns sattes på 30 år eller äldre för bilar som ställdes ut i parken. Detta för att främst fokusera på det som allmänt kallas veteranbilar.

Även denna träffen fick ett gensvar över förväntan. Ytorna var stora och expansionsmöjligheter fanns det gott om. Men ingen av arrangörerna trodde att det någonsin skulle komma fler än kanske 100-130 bilar, vilket i sig ansågs vara en mycket lyckad onsdag.

Träffarna slås samman

Under några år drevs de båda träffarna parallellt. Men trots två träffar så räckte till slut inte ytorna till på toppen. Därför slogs de båda träffarna ihop 2007 och ”Bil & MC-träffarna” startade i nuvarande form.

Åldersgränsen slopades och istället fokuserades träffen på entusiastfordon. Besöksmässigt exploderade nu träffen. Redan 2007 var gensvaret enormt och de följande två åren fortsatte träffen att växa i samma takt. Numera är den det största återkommande sommarevenemanget i Jönköpings området.

Genom åren har flera klubbar varit inblandade i arbetet med träffarna. Vissa har varit med från starten medan andra har lämnat över till andra klubbar. Följande klubbar har deltagit som arrangörer.

Klubbarna som just nu är aktiva i arrangemanget är

 • Roadlegends
 • Vätterbygdens Veteranfordonsklubb
 • Moonriders MC
 • The Club of American Ford
 • Husqvarna Motorcyklar
 • Sportvagnssällskapet i Jönköping

Klubbar som deltagit som arrangörer

 • SHRA-Jönköping
 • ACCS Matchtown Cruisers
 • Roadtramps
 • Cadillac Club Sweden
 • Götaströms Fordonshistoriska klubb
 • Pro-Racing

Sagt i media genom åren

Under 2013 fick parken visa vad den gick för, då man under en temakväll hyste ca 550 entusiastbilar och ca 100 MC. Det tål att upprepas, det är inte bara solen som ger rekordstora träffar, det beror också på de duktiga träffarrangörerna som skapat det vinnande konceptet.
Corvettemagasinet nr3 2013

Huskvarnaparken har i flera år varit den riktigt stora träffpunkten för entusiastbilar på onsdagskvällar under sommaren runt Vättern.
Corvettemagasinet nr4 2012 Del1 Del 2

Folkets Park i Huskvarna håller fortfarande måttet och är populärare än någonsin. Det gäller att komma tidigt för att hinna med att njuta av alla bilar.
Wheels Magazine nr2. 2012 (artikel publicerad med tillstånd av Wheels Magazine och Greger Lööf.)

Trots att det är så gott om plats har man haft fullt med entusiastfordon vissa kvällar. En kombination av duktiga träffarrangörer och bra väder är väl det vinnande konceptet.
Corvettemagasinet 2011

Innehar Huskvarna Folkets Park svenskt rekord i kvällsfika för motorentusiaster med över 400 bilar och motorcyklar?
Corvettemagasinet nr 4 2010

I Huskvarna har onsdagsträffarna i Folkets Park blivit ett folknöje för Småland och hela Vättern runt.
Bilsport nr 23 2010

… Förra säsongen kom närmare 25 000 besökare till Bil & mc-träffarna i Huskvarna Folkets park. Nästa onsdag är det dags igen.
Jönköping NU 11/5-2010 

… antagligen en av de bästa fikaträffarna i Sverige. Så missa den inte när ni passerar Jönköping/Huskvarna till sommaren.
Wheels Billträff special 2-2009 

… folk kommer hit från flera mils håll och utbyter erfarenheter, skapar kontaktnät och byter bildelar med varandra. Det är ett enormt intresse för bilar här.
Jönköpings Posten augusti 2009

… Bil och MC-träffarna i Huskvarna Folkets Park blir bara större för varje år. I år har de lockat ca 20000 personer.
Jönköping NU 26 augusti 2009

… Bil och MC-träffen har blivit en social tradition i Huskvarna där bil och mc entusiaster träffas …
Jnytt augusti 2009

… Huskvarna Folkets Parks motorträffar brukar locka många motorentusiaster från Jönköping med omnejd.
Jnytt 15 maj 2007

… En familjefest för gammal och ung.
Folkbladet 26 maj 2006