Vill du bli sponsor?

Utan stöd från sponsorer är träffarna inte möjliga att genomföra.

Som sponsor finns du med på vår hemsida och affischer. Du har även möjlighet att presentera ditt företag på plats i parken under träffarna.

Vill du stödja verksamheten? För mer information kontakta

Stig Andersson
Telefon: 0705-35 17 79
Epost: stig.a-son@telia.com