Parkeringsvärdar

Varje onsdag står en av arrangörsklubbarna som värd och hjälper till med parkeringen. Du hittar dem vid infarterna och vid några av parkeringarna. De har alltid gula varselvästar på sig så de är lätta att hitta. Våra träffvärdar har röda varselvästar och dem kan du fråga om du har mer specifika frågor om arrangemanget..

Då det tidvis kan vara mkt bilar och människor så ber vi alla besökare respektera P-värdarnas anvisningar och köra försiktigt inne på och i anslutning till området. Det är också bra om du ser till att parkera på ett sätt så utrymmet utnyttjas på bästa sätt.

Följande klubbar är med 2024

Vätterbygdens Veteranfordonsklubb
Moonriders MC
Roadlegends
The Club of American Ford
Föreningen Husqvarna Motorcyklar
Sportvagnssällskapet i Jönköping