Vätterbygdens Veteranfordonsklubb

 

Vätterbygdens Veteranfordonsklubb är en klubb som verkar för att bevara gamla fordon och prylar med anknytning till hobbyn.

Klubben bildades i april 1969. Varje år medverkar klubben i, eller anordnar, ett antal evenemang som är knutna till hobbyn.

Hemsida: http://vvfk.se/